חפש מוהל במוהלים בדרום
דלג אל הרשימה

מוהלים בדרום

רשימת מוהלים בדרום

ביטון יורם

רח' האדמו"ר מבעלז 33/18, אשדוד
מס' רישיון: 938, תוקף הרישיון: תמוז תשע"ט 07/2019

דוד נתנאל

רח' הפלמ"ח 641/16, ירוחם
מס' רישיון: 963, תוקף הרישיון: אייר תש"פ 05/2020

חזן רותם

רח' ששת הימים 18/170, אילת
מס' רישיון: 969, תוקף הרישיון: תמוז תש"פ 07/2020

חיימוב לוי

רח' בעלי התוספות 22/3, באר שבע
מס' רישיון: 628, תוקף הרישיון: אלול תש"פ 09/2020

סוירי רונן

רח' רבי עקיבא 37/4, באר שבע
מס' רישיון: 779, תוקף הרישיון: תמוז תשפ"ד 07/2024

קסל משולם

רח' הורביץ 16/2, אופקים
מס' רישיון: 862, תוקף הרישיון: חשוון תשפ"ד 11/2023

שרעבי איתמר

רח' סימטת נחמני מרדכי 3/6, רחובות
מס' רישיון: 947, תוקף הרישיון: אב תשע"ט 08/2019