חפש מוהל במוהלים בירושלים
דלג אל הרשימה

מוהלים בירושלים

רשימת מוהלים בירושלים

אורן יוסף

רח' האדמו"ר מבויאן 18, ירושלים
מס' רישיון: 514, תוקף הרישיון: חשוון תשפ"ב 11/2021

באדי ניסים

רח' הרב ז'ולטי 12/5 רמת שלמה, ירושלים
מס' רישיון: 665, תוקף הרישיון: חשוון תשפ"ב 11/2021

בן מנחם יאיר

רח' משעול הדקלים 17, ירושלים
מס' רישיון: 541, תוקף הרישיון: כסלו תשפ"ב 12/2021

יום טוב משה

רח' נחום שאדיקר 12/8, ירושלים
מס' רישיון: 958, תוקף הרישיון: אדר תש"פ 03/2020

כהן עובדיה

רח' קדושת לוי 80/1, ביתר עילית
מס' רישיון: 803, תוקף הרישיון: תמוז תשפ"ג 07/2023

מזרחי משה

בר יוחאי 4/14, ירושלים
מס' רישיון: 898, תוקף הרישיון: אב תשפ"א 08/2021

צדוק דוד

רח' הנרי מורגנטאו 32/8 רמות א' ת"ד: 23438, ירושלים
מס' רישיון: 843, תוקף הרישיון: סיוון תשפ"ד 06/2024

שטיין שלמה

רח' אוהב ישראל 10/12, ביתר עילית
מס' רישיון: 952, תוקף הרישיון: טבת תש"פ 01/2020