מוהלים ורופאים ממליצים כך תימנעו מסיבוכים וזיהומים בברית המילה של בנכםמוהלים ורופאים ממליצים כך תימנעו מסיבוכים וזיהומים בברית המילה של בנכם
חפש מוהל ברשימת מוהלים מוסמכים
מחיר מומלץ למוהל דלג אל הרשימה

רשימת מוהלים מוסמכים

רשימת מוהלים מוסמכים ומומלצים על ידי הוועדה הבין משרדית להסמכה ולפיקוח על המוהלים, וועדה המורכבת מאנשי מקצוע ממשרד הבריאות ומהרבנות הראשית לישראל.
רשימת מוהלים מוסמכים מעודכנת לתאריך 19/08/2019. מתעדכנת בהתאם לפרסומי הרבנות הראשית.

הרבנות הראשית ממליצה להורים לבחור אך ורק במוהל מתוך רשימת המוהלים המוסמכים. מוהלים שעברו בחינות הלכתיות רפואיות ומקצועיות על ידי הוועדה הבין משרדית המורכבת מרופאים, רבנים ומוהלים נציגי משרד הבריאות והרבנות הראשית לישראל.

הוועדה מבצעת בחינות הלכתיות רפואיות ומקצועיות, בדיקות רפואיות, חיסונים ותצהיר הנדרשים מהמוהל מעת לעת. בנוסף לפני קבלת התעודה, המוהל נדרש לעבור הכשרה והתמחות אצל מוהל מוסמך ולקבל המלצת מפקח מטעם הוועדה. כמו כן, על המוהל להתחייב בכתב על עמידה בנהלים ההלכתיים והרפואיים שקבעה הוועדה. לאחר שנה מתום ההסמכה, על המוהל לעבור פעם נוספת בחינות מעשיות ועיוניות של הוועדה.