בן עזרא שמואל

רח' הרב יצחק ניסים 112, ירושלים
מס' רישיון: 713, תוקף הרישיון: תמוז תשפ"ד 07/2024
בר חן דוד