באדי ניסים

רח' הרב ז'ולטי 12/5 רמת שלמה, ירושלים
מס' רישיון: 665, תוקף הרישיון: חשוון תשפ"ב 11/2021
דורף יאיר