אלתר חיים

25/14 ד"חב 'רח, ביתר עילית
מס' רישיון: 709, תוקף הרישיון: תמוז תשע"ט 07/2019
דהן ישי